Aanvraagformulier hulpverleners

Wekelijks verwerkt de administratie van de voedselbank vele mutaties. Om cliënten zo snel mogelijk te kunnen helpen, vragen wij uw aandacht voor onderstaande punten. Download de Toekenningscriteria voedselpakket Voedselbank Capelle 2024 voor meer informatie.  

Toelichting voor hulpverlener

Een nieuwe aanvraag of evaluatie?

  • Periodiek wordt er gecheckt of het verstrekken van een pakket nog terecht is. Gebruik ook hiervoor één van bovenstaande invulformulieren.
  • Vul het formulier volledig en goed leesbaar in. De aanvraag/evaluatie  is pas compleet als ook de juiste bijlagen zoals vermeld op het aanvraag/evaluatieformulier zijn meegestuurd.
  • Bij incomplete aanvraag/evaluatieformulieren wordt navraag gedaan. Als wij na twee maanden niets gehoord of ontvangen hebben, wordt het aanvraag/evaluatieformulier inclusief geleverde documenten vernietigd.
  • Vermeldt duidelijk uw naam en contactgegevens, dit voorkomt dat we binnen uw organisatie op zoek moeten naar de hulpverlener van de cliënt.
  • Ook cliënten die met hun besteedbaar inkomen niet veel boven de gestelde norm uitkomen, kunnen wij wellicht helpen. Stuur dan ook het aanvraag/evaluatieformulier in en vermeldt bij Toelichting eventuele bijzondere omstandigheden.
  • Weet waar u uw handtekening voor zet!
  • Helaas komt het voor dat de cliënt zelf het aanvraagformulier invult en er ‘slechts een handtekening’ is gezet door de hulpverlener. Dit is nadrukkelijk NIET de bedoeling! Wij vertrouwen erop dat de ingevulde bedragen door de hulpverlener gecontroleerd zijn en de werkelijkheid weergeven. Alleen door een eerlijke voorstelling van zaken zijn wij in staat diegene te ondersteunen die echt aan de criteria voldoen. Wij wijzen deze gevallen de aanvraag altijd af. De cliënt nog steeds niet de gewenste hulp.
  • Wijs de cliënt op de maximale ondersteuningstermijn (en daarmee in veel gevallen op de noodzaak de bron van de problematiek aan te pakken). Een voedselpakket is ondersteuning voor een moeilijke periode, geen oplossing van problematiek).
 • Download het Aanvraag-Evaluatieformulier Voedselbank Capelle 2024. Na het invullen kunt u op de volgende manieren het formulier aan de voedselbank sturen.
  • Bij voorkeur het digitale aanvraag/evaluatieformulier per mail naar aanvraag@voedselbankcapelle.nl.
   Als u wilt weten of de mail is aangekomen, maakt u dan gebruik van de optie ‘leesbevestiging vragen’.
  • Per post naar Stichting Voedselbank Capelle, Capelseweg 34-36, 2907 XB, Capelle aan den IJssel.
   Houdt u dan wel rekening met vertraging.
 • Over het algemeen lukt het ons om binnen twee weken een aanvraag af te handelen. Vertraging ontstaat als de aanvraag niet compleet is en de betreffende hulpverlener niet bekend of niet bereikbaar is. Alleen complete aanvragen worden beoordeeld en kunnen worden gehonoreerd als ze aan de criteria voldoen.
 • Voor meer vragen over het aanvragen van voedselpakketten kunt u ook bellen met onze administratie op 06-24795466. Wij zijn op dinsdag tot en met donderdag van 9.00- 16.00 uur telefonisch bereikbaar om vragen, rondom aanvragen/evaluaties en toekenning van voedselpakketten, te beantwoorden. Spreek bij geen gehoor de voicemail in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.