Aanvraagformulier hulpverleners

Wekelijks verwerkt de administratie van de voedselbank vele mutaties. Om cliënten zo snel mogelijk te kunnen helpen, vragen wij uw aandacht voor onderstaande punten. Download de VBN Toekenningscriteria per 1 januari 2021 voor meer informatie.  

Toelichting voor hulpverlener

Een nieuwe aanvraag?

 • Gebruik het meest recente Aanvraagformulier 2021-v1 Dit, om er zeker te van zijn dat u de juiste versie gebruikt, raadpleeg telkens de website.  U kunt deze versie downloaden en de invulvelden invullen op de PC en dan het formulier ingevuld verzenden als bestand.
 • Periodiek wordt er gecheckt of het verstrekken van een pakket nog terecht is. Gebruik het Evaluatieformulier 2021-v1
 • Vul het formulier volledig en goed leesbaar in. De aanvraag/ evaluatie  is pas compleet als ook de juiste bijlagen zoals vermeld op het aanvraag- of evaluatieformulier zijn meegestuurd.
 • Bij incomplete aanvraag- en evaluatieformulieren wordt navraag gedaan. Als wij na twee maanden niets gehoord of ontvangen hebben, wordt het aanvraagformulier/evaluatieformulier inclusief geleverde documenten vernietigd.
 • Als er bijvoorbeeld beslag op de zorgtoeslag is, vermeld dit dan. Bij een opengelaten bedrag zullen wij telefonisch of per mail inlichtingen hierover opvragen. Dit vertraagt de aanvraag.
 • Wanneer er schulden zijn, vermeld dan de daadwerkelijke aflossingsbedragen.
 • Van inwonende meerderjarige kinderen, met een eigen inkomen, wordt een bijdrage verwacht. Indien dit niet het geval is, maak dan duidelijk waarom niet.
 • Vermeld duidelijk uw naam en contactgegevens, dit voorkomt dat we binnen uw organisatie op zoek moeten naar de hulpverlener van de cliënt.
 • Met ‘leefgeld’ doelen we op het bedrag per week (of maand) dat cliënt krijgt van kredietbank, bewindvoerder of andere schuldhulpverlener. Daarbij worden alle vaste lasten en aflossingen verwerkt en hoeft derhalve het inkomsten/uitgaven gedeelte niet ingevuld te worden. Wel moet het onderhavig budgetplan mee worden gestuurd.
 • Stuurt u een bewijs van de hoogte van het leefgeld mee, dit kunnen recente bankafschriften zijn of een uitdraai van de kredietbank.
 • Weet waar u uw handtekening voor zet!
 • Helaas komt het voor dat de cliënt zelf het aanvraagformulier invult en er ‘slechts een handtekening’ is gezet door de hulpverlener. Dit is nadrukkelijk NIET de bedoeling! Wij vertrouwen erop dat de ingevulde bedragen door de hulpverlener gecontroleerd zijn en de werkelijkheid weergeven. Alleen door een eerlijke voorstelling van zaken zijn wij in staat diegene te ondersteunen die echt aan de criteria voldoen. Wij wijzen deze gevallen de aanvraag altijd af. De cliënt nog steeds niet de gewenste hulp.
 • Wijs de cliënt op de maximale ondersteuningstermijn (en daarmee in veel gevallen op de noodzaak de bron van de problematiek aan te pakken. Een voedselpakket is ondersteuning voor een moeilijke periode, geen oplossing van problematiek).
 • Download het  Aanvraagformulier 2021-v1of Evaluatieformulier 2021-v1. Na het invullen/ondertekenen kunt u op de volgende manieren het formulier aan de voedselbank sturen.
 • Bij voorkeur uw gescande aanvraagformulier per mail naar aanvraag@voedselbankcapelle.nl.
  Als u wilt weten of de mail is aangekomen, maakt u dan gebruik van de optie ‘leesbevestiging vragen’.
 • Per post naar Stichting Voedselbank Capelle, Capelseweg 34-36, 2907 XB, Capelle aan den IJssel.
  Houdt u dan wel rekening met vertraging.
 • Over het algemeen lukt het ons om binnen twee weken een aanvraag af te handelen. Vertraging ontstaat als de aanvraag niet compleet is en de betreffende hulpverlener niet bekend of niet bereikbaar is. Alleen complete aanvragen worden beoordeeld en kunnen worden gehonoreerd als ze aan de criteria voldoen.
 • Voor meer vragen over het aanvragen van voedselpakketten kunt u ook bellen met onze administratie op 06-24795466. Wij zijn op dinsdag tot en met donderdag van 9.00- 16.00 uur telefonisch bereikbaar om vragen, rondom aanvragen en toekenning van voedselpakketten, te beantwoorden.