Voedsel geven door bedrijven

Geplaatst op

Er zijn allerlei mogelijkheden bekend hoe bedrijven ons kunnen steunen. Niet alleen bedrijven die te maken hebben met voedsel kunnen een vorm van steun bieden. Ook bedrijven die één keer per jaar onder hun werknemers voedsel inzamelen kunnen heel concreet aan de slag. In overleg is er veel mogelijk, zoals bijvoorbeeld het aanleveren van lege kratten om in het bedrijf het voedsel in te zamelen. Ook kan er in overleg nagedacht worden over waardebonnen die een aanvulling op het voedselpakket van onze cliënten zou kunnen zijn. We denken graag mee.

Ook financieel kunnen we steun gebruiken. Om lokale betrokkenheid te vergroten is het nodig om aandacht te vragen voor de voedselbank middels een advertentie. U kunt ons helpen.

Eigenlijk staan we heel erg open voor elk goed idee!