Wekelijks verwerkt de administratie van de voedselbank vele mutaties. Om cliënten zo snel mogelijk te kunnen helpen, vragen wij uw aandacht voor onderstaande punten. Download de Toekenningscriteria voedselpakket Voedselbank Capelle 2024 voor meer informatie.  

Toelichting voor hulpverlener

Een nieuwe aanvraag of evaluatie?