Start bestuur Voedselbank

De organisatie van de Voedselbank in Capelle aan den IJssel bestaat al acht jaar. Via Stichting Capelle Werkt en vele enthousiaste vrijwilligers op de verschillende uitgiftepunten staat er al een prima organisatie.

Om op een goede verantwoorde manier verder te kunnen was het noodzakelijk de organisatie te verzelfstandigen en recent is de zelfstandige Stichting Voedselbank Capelle een feit.

De noodzaak hiervoor heeft verschillende redenen:

– Door een eigen stichting kunnen gevers hun giften aftrekken van de belasting;

– Door een eigen stichting kun je lokaal intake-beslissingen nemen; dit ontlast Voedselbank Rotterdam die ontzettend veel aanvragen krijgt. We streven naar een verwerkingstijd van een aanvraag binnen een week;

– Door een Stichting kan beter vorm gegeven worden aan voorlichtingsfunctie en bewustwordingsfunctie.

 

Klik hier voor het eerste persbericht.