F.A.Q.

Dat is een goede vraag. Op het aanvraagformulier geven we het volgende aan:

Voedselbank Capelle aan den IJssel respecteert de privacy van de door aanvrager verstrekte gegevens. De Voedselbank geeft de vastgestelde gegevens niet ter beschikking of ter inzage aan/van derden, tenzij wettelijk daartoe verplicht. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van en in overeenstemming met het realiseren van de doelstellingen van de Voedselbank.

 

Maar hiermee is niet alles gezegd. We hanteren ook een strikt beleid dat de uitgiftepunten niet zonder toestemming van de voedselbankcoördinator en uitgiftepuntcoördinator mag worden bezocht door belangstellenden. Mensen schamen zich soms om een pakket te moeten ophalen en daar willen we rekening mee houden.

Zie ook ons Privacy Statement

 

Ja, de volgende spelregels:

  1. Zoals gezegd: bezoek dient van te voren aangemeld te worden.
    2. Het bezoek dient plaats te vinden op een tijdstip dat er geen cliënten aanwezig zijn.
    3. Er mogen geen foto’s worden gemaakt. Niet iedere vrijwilliger vindt het leuk om op de sociale media terecht te komen.

Ja, we waarderen belangstelling van samenwerkende organisaties, politieke partijen.

  1. Leden van politieke partijen dienen niet als zodanig herkenbaar te zijn. Dus geen buttons, sjaals, petjes, jacks etc.
    2.  Als men etenswaren, bloemen etc. wil geven dan dienen die geen kenmerk van de politieke partij te dragen.
    3. Donaties zijn meer dan welkom!