Integriteitscode

Voedselbank Capelle heeft de zorg voor een middelgrote populatie aan cliënten die voor hun wekelijkse aanvullende voedselpakketten afhankelijk zijn van de Voedselbank. Bij het samenstellen en distribueren werken we nauw samen met de kerken in Capelle. Al met al zijn er heel wat vrijwilligers betrokken bij onze werkzaamheden. En zijn er op diverse manieren contacten met de cliënten. Vanaf de intake tot de uitlevering. Wij vinden integer werken dan ook heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als Voedselbank Capelle volgen wij met ons beleid de regels zoals die zijn opgesteld door de gezamenlijke voedselbanken in Nederland over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Wij onderschrijven de landelijke Integriteitscode die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen.

https://www.voedselbankennederland.nl/wp-content/uploads/2020/05/Integriteitscode-voedselbanken-versie-20-05-2020.pdf

 Vertrouwenspersonen

Bij het werken voor de Voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Wij hebben er als Voedselbank Capelle voor gekozen een van de bestuursleden direct verantwoordelijk te maken voor dit aandachtsgebied. Aart Jan Damsteeg is als directeur van een basisschool nauw betrokken bij het onderwerp en is ook in het bezit van een VOG. Naast de onafhankelijke vertrouwenspersoon willen we ook als Voedselbank Capelle een direct aanspreekpunt bieden voor onze vrijwilliger.

Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Neem dan contact op met één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken. Voor de Voedselbank Capelle verwijzen wij hierbij naar Giselle Schellekens. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij. De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.

Giselle Schellekens. Giselle.schellekens@voedselbankennederland.nl.

Aart Jan Damsteeg: ajdamsteeg@nhswaddinxveen.nl