Schenking van Golfbaan en Golfclub Hitland

Net als in 2020 is op Golfbaan Hitland een weekendtoernooi gespeeld waarvan zij de opbrengst hebben geschonken aan de Voedselbank Capelle. Dit jaar was dat een (open) Family&Friends toernooi, voor jong en oud, vaardig en minder vaardig en mede gesponsord door de besturen van Golfclub en Golfbaan Hitland.

De totale opbrengst van € 1.166,– is door mevrouw Jannie Zeeman  en  Gert Jan .van Rooijen, beiden commissielid Golfclub Hitland, aan de heer Gert Abma, voorzitter Voedselbank Capelle, overhandigd.

De donatie zal aangewend worden voor het vullen van de Kindertasjes en het Jongerenproject van de voedselbank. Voedselbank Capelle is Golfclub en Golfbaan Hitland dankbaar dat zij hen wederom hebben gesteund.