Voedselbank Capelle zoekt mensen die verantwoording kunnen nemen en weten hoe je een proces en team aanstuurt

Stichting Voedselbank Capelle staat voor een uitdaging! Namelijk:  dat de verwachte groei in het aantal cliënten kunnen opvangen en kunnen blijven voldoen aan onze hoge standaarden. Wekelijks verantwoorde voedselpakketten samenstellen en uitdelen aan mensen in Capelle die daarvoor in aanmerking komen. Momenteel hebben we 165 gezinnen die client zijn bij de Voedselbank, de verwachting is dat dit gaat oplopen tot boven de 200 gezinnen naar het einde van het jaar.

Daarom zijn we op zoek naar jou:

We zijn opzoek naar mensen die in het bedrijfsleven een verantwoordelijke positie hebben ingenomen, teams hebben aangestuurd en weten hoe je bedrijfsmatig processen inricht. We kunnen ons daarbij voorstellen dat door corona je bedrijf moet inkrimpen of zelfs failliet is gegaan waardoor je nu zonder werk zit.

In werving van professionals VBC lees je hier meer over! Wil je werkelijk wat betekenen in deze tijd voor anderen en ondertussen een organisatie willen helpen aansturen neem contact op met Gert Abma, zie bijlage!