Voedsel aanvragen

Geplaatst op

Voedselpakketten van de Voedselbank, zijn bedoeld voor mensen die tijdelijk financieel niet rond kunnen komen. De voedselpakketten zijn bedoeld als noodhulp en niet als extraatje voor mensen die het niet breed hebben. Daarom kunt u alléén via een hulpverlener een voedselpakket aanvragen. Deze aanvraag wordt gecheckt door een medewerker van Voedselbank Capelle en heeft alléén contact met de hulpverlener. Als u een hulpverlener bent, dan kunt u hier het voedselpakket aanvragen.

Voor wie is een voedselpakket beschikbaar?

Voedselpakketten worden ter beschikking gesteld aan huishoudens waarvan het inkomen per maand zo laag is dat na aftrek van de vaste lasten zoals huur, energie, verzekeringen, schulden, enz. minder geld dan het normbedrag overblijft om te besteden aan eten, kleding en andere zaken.

Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden. Het normbedrag gaat per 1-1-2021 voor een huishouden uit van een basisbedrag van € 135,-. Daarbij wordt per gezinslid € 95,- opgeteld. Voor een eenpersoonshuishouden wordt dus uitgegaan van een maximaal te besteden bedrag van € 230,-.

De normbedragen per maand per gezin zijn per 1-1-2021 als volgt:
1 persoon € 230
2 personen € 325
3 personen € 420
4 personen € 515

Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket per week wordt verstrekt. Een huishouden vanaf 6 personen ontvangt 2 pakketten per week

Hoe lang krijg je een voedselpakket?

Een voedselpakket wordt voor een bepaalde periode aangevraagd. Meestal gaat het om 3, 6 of 12 maanden. Na die tijd wordt het voedselpakket alleen opnieuw verstrekt als de hulpverlener met de client een evalutieformulier invult. De Voedselbank verstrekt voor maximaal 36 maanden een voedselpakket.

Hoe vraagt u een voedselpakket aan?

Indien u in aanmerking wilt komen voor een voedselpakket, neem dan contact op met een hulpverlenende instelling. In Capelle aan den IJssel zijn dat bijvoorbeeld: Stichting Welzijn Capelle en het CJG. Binnen Stichting Welzijn Capelle zijn o.a. Maatschappelijk werk, het Eropaf-team, de buurtmoeders, Vluchtelingenwelzijn en Cliëntondersteuning zijn ondergebracht. Ook andere hulpverlenende instanties als o.a. Leger des Heils, GGZ instellingen, maar ook bewindvoerders en schuldhulpverleners, kunnen voor u een aanvraag voor een voedselpakket verzorgen.

Uw vult sámen met uw hulpverlener het intake-formulier in.

Lever aan uw hulpverlener de onderstaande papieren: – op het formulier staat dit expliciet vermeld:

  • Identiteitsbewijs;
  • 3 maanden (aaneengesloten) bankafschriften (aan de hand waarvan mede inzage gegeven wordt in onderstaande gegevens);
  • Inkomensverklaring (loon of uitkering);
  • Voorlopige teruggave van de belasting;
  • Bewijzen (kamer)huur en huurtoeslag;
  • Betalingsbewijzen elektra, gas en water;
  • Gemeentelijke belasting;
  • Bewijzen schulden en aflossingen en eventuele schuldsaneringpapieren;
  • Ziektekostenverzekering en zorgtoeslag; evt. overige verzekeringen;
  • Waar mogelijk een ondersteunende brief van een verwijzer.

In geval van budgettering/ leefgeld (mensen in de schuldsanering): zowel de aanvraag als later de evaluaties voorzien van de beschikking van de rechtbank, bankafschriften van de leefgeldrekening van de cliënt over de laatste 3 maanden en een recent afschrift van de beheerrekening en onderhavig budgetplan.

De hulpverlener stuurt het formulier per post of mail naar de Voedselbank.
De aanvraag-beoordeelbaar van de Capelse Voedselbank beoordeelt de aanvraag binnen twee weken en maakt kenbaar aan de hulpverlener of en vanaf welk moment het voedselpakket wordt verstrekt.

Aan wie stel je vragen over de aanvraag?

De hulpverlener kan contact opnemen met de aanvraag-beoordelaar die de aanvragen behandelt via aanvraag@voedselbankcapelle.nl. Of bellen met 06-24795466. Wij zijn van dinsdag tot en met donderdag van 9.00- 16.00 uur bereikbaar om vragen te beantwoorden rondom aanvraag en toekenning van een voedselpakket.