Welkom bij de Voedselbank Capelle

Geplaatst op

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Deze gezinnen hebben vaak niet genoeg financiële middelen om aan de basale levensbehoeften zoals voedsel, kleding e.d. te voldoen.
Voedselbank Capelle aan den IJssel wil gezinnen in Capelle aan den IJssel, die in deze omstandigheden leven, een steuntje in de rug bieden door wekelijks een voedselpakket te leveren.
Om een zo gevarieerd en gezond mogelijk voedselpakket te kunnen samenstellen, werken we samen met bedrijven, instellingen en particulieren.

Met deze website willen wij u op de hoogte stellen van o.a. onze werkzaamheden en doelstellingen.

Wij hanteren een integriteitscode en hebben vertrouwenspersonen..

Nieuws