Geld geven

Voedselbank Capelle heeft net als alle organisaties vaste kosten voor huisvesting, vervoer, opslag en administratie. Voor huur en energie krijgen wij voor een fors deel ondersteuning van de gemeente Capelle aan den IJssel. Daar zijn wij heel blij mee. Voor onze overige vaste kosten zijn we afhankelijk van uw donatie. We werken alleen met vrijwilligers, die geen vergoedingen krijgen, dus uw donatie komt direct ten goede aan onze doelstelling.

U kunt Voedselbank Capelle financieel ondersteunen door een bijdrage over te maken naar:

Stichting Voedselbank Capelle aan den IJssel
Omschrijving: Donatie Voedselbank Capelle
Rabobankrekening NL 79 RABO 016 88 28 006

Stichting Voedselbank Capelle is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. Wij zijn een erkende ANBI-instelling. Dat houdt in dat uw gift fiscaal aftrekbaar is. Ons RSIN-nummer is: 853872788.

Wij waarderen alle steun die we krijgen.